Dave Reid og Carl Kinson introducerer de fem faktorer for accelereret forandring.

Accelerér din teknologi og forretning og kom på forkant

Verden er digitalt forbundet som aldrig før, og alt går hurtigere end nogensinde. Forretning og teknologi er knyttet tættere sammen end nogensinde. Organisationer må tilpasse sig, tage nyt i brug og innovere for at være på forkant og skabe virksomhedsfleksibilitet og vækst. Fem faktorer for accelereret forandring hjælper ledere med at matche de rette teknologier med de rette resultater.5 faktorer for forandring, der skaber forretningsfleksibilitet

FORETAG DE RETTE INVESTERINGER

Kloge investeringer i en verden med hybrid teknologi

Organisationer har brug for at træffe de rette investeringsbeslutninger, når de planlægger virksomhedstransformation og administrerer hybride miljøer med gamle og nye IT-landskaber. En forbedret situationsfornemmelse for et konkurrencepræget landskab, hvilket kan opnås ved hjælp af mapping-øvelser, giver organisationer de rette værktøjer til at orientere sig mod fremtidens firmaer. Ofte er dette ensbetydende med at afvige fra flertallets perspektiv og implementere  samme strategiske kurs som fremtidens innovatører.

VÆKSTPLATFORM

Behersk platformsdrevet forretning

I den aktuelle økonomiske situation forventer kunderne, at digitale produkter og tjenester er lige så tilgængelige og pålidelige, som nyheder er med et museklik. Organisationer må derfor følge strømmen med nye idéer, forbedringer og en dyb indsigt i kunderne. Dette kan kun opnås i en organisation, der er designet til flow. Softwareteknologi leverer dette flow: Datapipelines og digitale platforme forbindes enkelt og problemfrit med hinanden for at levere de tjenester, kunderne har behov for.

BYG PÅ DATA

Boost dataomsætningen for at forbedre beslutningstagning

Dataomsætning er en organisations evne til at sammenfatte data og udlede handlingsrettet indsigt. Dårlig dataomsætning forhindrer organisationer i at evaluere og handle på risiko- og succeskriterier i forbindelse med en beslutning eller i visse tilfælde i at overhovedet træffe en beslutning. Ved at fokusere på tre faser i beslutningsprocessen – Opdage, Udvikle og Forsvare – kan organisationerne skære igennem siloer, booste dataomsætningen og nå nye niveauer for datadrevet beslutningstagning.

MENNESKER I FOKUS

En forpligtelse til den menneskelige oplevelse

Forskning i den menneskelige oplevelse fokuserer på den samlede fysiske og digitale oplevelse, som personer har med en virksomheds brand eller en service. Dette omfatter personernes kollektive oplevelser, når de har med en hvilken som helst organisation at gøre som kunde, medarbejder, patient eller borger. Organisationerne skal forstå hele den menneskelige oplevelse, herunder personers forhold til teknologi, for at optimere virksomhedsfleksibiliteten og effektiviteten.

VÆKST MED OMTANKE

Opnå (reelt) bæredygtig bæredygtighed

Det er blevet en nødvendighed at navigere i den immaterielle, digitale, fagre ny verden, og det går stadigt hurtigere. Kendetegnende for denne nye verden er den cirkulære økonomi og robust bæredygtighed. Teknologi spiller en afgørende rolle i at give organisationer mulighed for at have fremgang i denne økonomiske virklighed og opfylde deres ESG-forpligtelser.


Organisationer, der søger fleksibilitet og vækst i 2022 og fremadrettet, vil være dem, der opnår konvergens på tværs af alle dele af virksomheden og de teknologier, der understøtter driften.