Hoppa till innehåll

Energi

DXC hjälper ert energibolag att optimera era IT-system, förenkla och automatisera era arbetsprocesser och göra er redo för framtidens energimarknad.

15+
års erfarenhet av den nordiska energibranschen
300+
nordiska Dynamics 365-konsulter
20.000+
Microsoft-utbildade DXC-proffs
30-40%
minskning av kostnaderna vid IT-implementering

Betjäna era kunder bättre med effektiv administration, lättarbetad fakturering och digital kommunikation.


Utnyttja molnlösningar och digitalisering för att sänka era IT-kostnader och automatisera er databehandling.


Effektivisera era processer till nytta för både er drift, utveckling och konkurrenskraft.


Stärk era medarbetares kompetens och öka deras produktivitet med nya digitala verktyg.

Nyttja innovation

Med utgångspunkt i Microsoft Dynamics-plattformen levererar vi innovativa IT-lösningar som kan hjälpa er att upprätthålla konkurrensfördelar, samtidigt som ni utvecklas och växer i en dynamisk energibransch.

Dra fördel av lokala rötter och global styrka   

Vi har samlat våra specialister i ett Center of Excellence som kombinerar tillgång till experter och teknik från hela världen med nära band till den nordiska energibranschen.

Specialisterna har insikt i de förutsättningar som aktörerna i branschen måste förhålla sig till, inklusive nya förväntningar och krav från både kunder och myndigheter.

Vi är en av Microsofts största partners 

Vi är världens näst största Microsoft Dynamics-partner, vilket ger dig fördelarna med 30 års nära samarbete som strategisk partner.

Vi har produktkunskap, erfarenhet, och ligger i täten när Microsoft presenterar de senaste lösningarna. Därför kan vi ta vara på integrationsmöjligheterna i Microsofts plattform, som matchar energibranschens breda systemportfölj.

Så jobbar vi

Vi har strukturerat erfarenheten och kunskapen vi byggt upp i ett antal lösningar baserade på standardprocesser i branschen samt på best practice. Det ger oss ett systematiserat och effektivt sätt att förstå er och era behov, så att vi kan identifiera rätt lösning för er verksamhet.

Det betyder att den övergripande implementeringen går snabbare och med mindre risk för fel och överskridanden av budget eller tidsplaner.

Det erbjuder vi  

DXC erbjuder ett brett utbud av lösningar och tjänster för process-, projektinriktade samt diskreta tillverkare. Det kan exempelvis vara Business Intelligence, Customer Engagement, Power Platform, Managed Services och konsulttjänster.

Ni får ett långsiktigt och hållbart samarbete, där vi ger dig och dina medarbetare den insikt, flexibilitet och säkerhet som ni behöver för att skapa affärsmässigt värde.

"Our systems have been consistently well deployed and managed for the better part of a year now. We are happy with the service and happy with the attention to detail shown by DXC.”

Gerard van Hilten
Financial Systems Manager, Scatec

Möjliggör en förbättrad verksamhet och en insats för hållbarhetsmål

Många företag – även inom energibranschen – har ett lapptäcke av digitala system vilket kan göra det utmanande att få dem att fungera tillsammans. Om fokus ligger på underhåll och drift kan bra idéer gå förlorade innan de förverkligas.

Läs i denna Info Pack om hur teknisk innovation kan spela en viktig roll när klimatneutrala mål ska nås, och hur energibolag med de rätta verktygen kan stödja den här processen.

Tjänster & lösningar

Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 erbjuder möjligheter att förenkla era arbetsprocesser och optimera er verksamhet.

Med anpassningar och tillägg som är skräddarsydda för energibranschen blir ni rustade för att hantera kunder, leverantörer och andra parter på ett effektivt sätt.

DXC Customer Engagement Center

Med denna lösning kan ni få till stånd en proaktiv och professionell kundtjänstupplevelse som integrerar mänsklig interaktion och självbetjäningsmöjligheter i en modern omnikanalmiljö.

DXC Action Analytics

Med DXC Action Analytics kan energibolag utnyttja kraften i data och prediktiv analys och skapa resultat som kan evalueras i bokslutet och därmed leda till verklig innovation inom verksamheten.

BI-accelerator for Utility

Slutkunder och myndigheter ställer allt högre krav. Vår BI Accelerator for Utility hjälper dig att göra relevant och aktuell information tillgänglig i hela er verksamhet i intuitiva och handlingsorienterade format. Det låter ert företag bli mer flexibelt och kostnadseffektivt samt redo att möta utmaningar och ta till vara på möjligheter.

Application Management Services

Stabil upptid och säker drift är avgörande i energibranschen, varför det kan vara mer än ett heltidsjobb att administrera system och den dagliga IT-driften.

Att outsourca applikationsadministrationen och användarstödet till DXC ger stabilitet och trygghet samt mer tid för innovation och utveckling av ert digitala ekosystem.

Accelerera innovation och effektivitet med Microsoft Power Platform

Power Platform hjälper energibolag att uppnå snabbare och enklare processer som kan möta ökade förväntningar och krav från både myndigheter och kunder. Genom att kringgå tunga IT-projekt och låta verksamheten skapa användardefinierade appar samt automatisera en lång rad processer, kan ni få ökad effektivitet utan att IT-avdelningen tappar kontrollen.

Microsoft Cloud for Sustainability

Företag inom energibranschen omfattas av särskilda förväntningar och krav kring hållbarhet. Med hjälp av Microsoft Cloud for Sustainability kan vi understödja er med att registrera, rapportera och reducera er organisations miljöpåverkan.Ytterligare lösningar för energiindustrin


DXC Advanced Project Management

Få full kontroll över dina projektportföljer med utökade och optimerade processer från projektoffert och beräkning, genom projektskapande och verkställande till slutleverans och fakturering. 

DXC Advanced Project Timesheet

Möjliggör snabba och exakta processer för granskning av tidrapporter med en instrumentpanel som konsoliderar kontextuell projekt-, aktivitets- och resursstatusinformation i realtid och möjliggör hantering av flera tidrapportrader med ett klick. 

DXC Advanced Vendor Management

Använd avancerade leverantörsgodkännande- och revisionsfunktioner för att säkerställa att produkterna du köper från godkända leverantörer produceras, släpps, hanteras och dokumenteras i enlighet med dina förväntningar och företagspolicyer.

DXC Business Intelligence for Microsoft

Informera om dagligt beslutsfattande och strategisk planering genom att dela verksamhetsinformation i nära på realtid från hela din verksamhet i intuitiva grafiska rapporter i Excel, som instrumentpaneler i Power BI, eller i ditt föredragna presentationsverktyg.

DXC Collaborate

Boosta personalens produktivitet med en professionell kunskapshanteringslösning som samlar in och strukturerar information från hela din organisation på en central plats för att möjliggöra effektiv datadelning och resultatrikt samarbete.

DXC Global Data Management

Ha ett ”one-company” tillvägagångssätt för processer kring datastyrning som möjliggör datakontroll, integritet och transparens i hela din organisation, samtidigt som du behåller agiliteten och flexibiliteten för att kunna möta behoven hos regionala och lokala företag.


Perspectives

Förenkla er IT-drift med Managed Services

Håll viktiga IT-system körandes på högsta växel genom att outsourca applikationer, infrastruktur och supporttjänster.

En helhetslösning för energibranschen

Få överblick över möjligheter och fördelar med att investera i ny teknik som kan säkerställa den digitala utvecklingen hos energibolag.

IT-säkerhet är en investering, inte en kostnad

Lär dig mer om hoten och allvaret i säkerhetsintrång inom energibranschen.

DXC Practice for Microsoft Business Applications

Omvärdera, förenkla, modernisera och accelerera ditt företag med agila, molnbaserade lösningar, flexibla managed service-tjänster samt branschledande kundtjänst, support och rådgivning.

Möt teamet

Göran Bengtsson

Industry Excellence Lead, Utility and Senior Management Consultant