Hoppa till innehåll

Tillverkning

DXC hjälper ditt tillverkningsföretag att optimera era IT-system, förenkla och automatisera arbetsprocesser och förbereda er för framtiden med Industri 4.0.

#2
som global Dynamics 365-partner
30+
års erfarenhet av tillverkningsindustrin
20.000+
Microsoft-utbildade DXC-specialister
30-40%
kostnadsreduktion för IT-implementering

Optimera och automatisera dina affärssystem och processer för att vara redo för Industri 4.0.


Skapa mer motståndskraftiga, transparenta och kostnadseffektiva leveranskedjor med intelligent och datadriven tillverkning.


Bygg framtidens produktiva, intelligenta fabrik med industriell IoT, molnet, AI och mixed reality.


Stärk dina medarbetares digitala kompetens och öka kundnöjdheten med nya digitala upplevelser.

Utnyttja möjligheterna

Med utgångspunkt i Microsoft Dynamics-plattformen levererar vi innovativa IT-lösningar med den snabbhet, smidighet och omfattning du behöver för att kunna producera mer effektivt och få ut mer av din teknikinvestering. 

30+ års erfarenhet av din bransch  

DXC:s standardiserade och molnbaserade lösningar specifika för tillverkningsindustrin bygger på omfattande branscherfarenhet och ett skarpt öga för de kritiska processer som är kärnan i din verksamhet. Så har det varit i mer än tre decennier.

Våra starka lokala och globala kompetenser gör att vi kan hjälpa dig med allt från evaluering och implementering till löpande drift, optimering och strategisk planering för framtiden. 

Vi är en av Microsofts största partners 

Vi är den näst största Microsoft Dynamics-partnern i världen, vilket ger dig tillgång till fördelarna med 30 års nära samarbete som strategiska partners. Vi har produktkunskap, erfarenhet och ligger i framkant när Microsoft presenterar de senaste lösningarna.

Så jobbar vi

Vår erfarenhet och kunskap är strukturerad i ”industry templates”, vilka är implementerings- och driftsmodeller baserade på standardprocesser och bästa praxis i branschen.

Det ger oss ett systematiserat och effektivt sätt att förstå era behov, så att vi hittar rätt lösning för er verksamhet. Därmed görs den övergripande implementeringen snabbare och med mindre risk för fel och överskridanden av budget eller tidsplaner.

Det erbjuder vi  

DXC erbjuder ett brett utbud av lösningar och tjänster för process-, projektinriktade samt diskreta tillverkare. De inkluderar bland annat BI, AI, IoT, machine learning, HoloLens, Power Platform-komponenter, Application Management Services och konsulttjänster.

Du får ett långsiktigt och hållbart samarbete, där vi ger dig och dina medarbetare den insikt, flexibilitet, kontroll och säkerhet som ni behöver för att skapa affärsnytta.

”Det öppna och flexibla system som vi implementerar kommer att hjälpa oss att möta den nya verklighet vi står inför.”

Sebastian Svärdebrandt
CIO, Nord-Lock 

Gör dig redo för Industri 4.0

Industri 4.0-tekniker förenklar och automatiserar dina processer så att du förblir konkurrenskraftig, men hur och var kan dessa tekniker skapa värde i din verksamhet?

Få svaren och inspirationen som hjälper dig att förbereda dig för innovation och planera din användning av smarta tillverkningstekniker.

Tjänster & lösningar

DXC Process Industries Solutions for Microsoft Dynamics 365

Kundernas stigande förväntningar, hård global konkurrens och strängare lagstiftning sätter din omsättning under press. DXC Process Industries Solutions erbjuder unika möjligheter att förenkla dina arbetsprocesser och optimera din verksamhet.

DXC Project Industries Solutions for Microsoft Dynamics 365

Projektinriktade tillverkningsföretag utmanas av förväntningar på kvalitet, konkurrenskraftiga priser och krävande leveransplaner. Vår lösning hjälper dig att uppfylla alla krav, så att du ökar kundnöjdheten och skapar en mer lönsam verksamhet.

DXC Project Industries Solutions for Microsoft Dynamics 365 Business Central

DXC Project Industries Solutions utökar standardfunktionalitet i Business Central med nyckelfunktioner som bland annat hjälper projektledare att få full kontroll och insikt i viktiga cockpits. Det möjliggör strömlinjeformade processer och mer lönsamma projekt.

Application Management Services

Det är resurskrävande att administrera system och daglig IT-drift i en dynamisk, ständigt körande tillverkningsverksamhet. Få mer tid till innovation och utveckling av ert digitala ekosystem genom att outsourca administrationen och driften.

Accelerera innovation med Microsoft Power Platform

Power Platforms intuitiva verktyg gör det möjligt att kringgå tunga IT-projekt och låta hela verksamheten skapa användardefinierade appar och automatisera en lång rad processer. Resultatet blir att ni kan öka produktiviteten och effektiviteten.

Business Intelligence

DXC:s lösningar och konsulttjänster inom Business Intelligence hjälper dig att få fram värdefulla data över hela verksamheten, som ni kan agera på och använda aktivt i er drift samt i era affärsprognoser och strategiska beslut.Ytterligare lösningar för tillverkningsindustrin


DXC Advanced Customer Approval

Efterlev exklusiva kund- och private label-avtal och infria stränga import- och exportbestämmelser genom att definiera vilka kunder och länder du kan sälja enskilda varor till och under vilka villkor.

DXC Advanced Vendor Management

Använd avancerade leverantörsgodkännande- och revisionsfunktioner för att säkerställa att produkterna du köper från godkända leverantörer produceras, släpps, hanteras och dokumenteras i enlighet med dina förväntningar och företagspolicyer.

DXC Extended Production Handling

Optimera kampanj och ”mix pool production” med exakt och dynamisk kontroll av din planering, produktion, kvalitets- och releaseprocesser, inklusive konsoliderad batchorderhantering och förbättrade kvalitets- och releaseprocedurer.

DXC Information Display for Batch Products

Spara tid och resurser och möjliggör mer välgrundade inköps-, försäljnings- och konsumtionsbeslut med en konsoliderad bild av standardbatchvärden och batchattributvärden från flera batcher.

DXC Label Extension for Warehouse Management

Förenkla etikettdesign, godkännande och utskrift med sömlös tillgång till batch-masterdata i din ERP-installation, så att du kan designa etiketter som möter dina exakta affärsbehov och skapa flera olika etiketter från en enda etikettdesign.

DXC Product Data Management Extension

Möjliggör daglig processeffektivitet och säkra lönsamheten med förbättrade funktioner för hantering av hela produktlivscykeln, BOM och formler, samt kunduppfyllnadsprocesser.

DXC Product Documentation Management

Skapa och skriv ut standardiserade produkt- och batchdokument inom Microsoft Dynamics 365 och möjliggör en fullständig översikt över den dokumentation som skapats eller bifogats i systemet för en specifik post.

DXC Quality and Sample Management

Utöka standardkapaciteten med avancerad logik som kontrollerar skapande, registrering, testning och hantering av batchprover och ID-nummer, samt automatisk produktrelease eller blockering baserat på testresultat tagna under produktionen.

DXC Shipping Packaging Management

Optimera förpackningshanteringen genom att registrera och spåra kvantiteten, värdet och platsen för förpackningsmaterial i din egen verksamhet och över hela din värdekedja av kunder, leverantörer, transportörer och ägare till förpackningspooler.

DXC Vendor Quality Management

Infria spårbarhets- och hållbarhetskrav samt optimera resurs- och budgetanvändning genom att fokusera kvalitetsaktiviteter på specifika leverantörer och produkter, baserat på godkännandeprocesser för leverantörer, kvalitets- och revisionsresultat.

DXC Advanced Project Management

Få full kontroll över dina projektportföljer med utökade och optimerade processer från projektoffert och beräkning, genom projektskapande och verkställande till slutleverans och fakturering.

DXC Advanced Project Timesheet

Möjliggör snabba och exakta processer för granskning av tidrapporter med en instrumentpanel som konsoliderar kontextuell projekt-, aktivitets- och resursstatusinformation i realtid och möjliggör hantering av flera tidrapportrader med ett klick.

DXC Project Cost Allocation

Säkerställ korrekt kostnadsfördelning inom flerpartsprojekt genom att förenkla och automatisera distributionen, prognostiseringen och tillsynen av kostnader över hela projektstrukturen och hos alla relaterade intressenter.

DXC Deal Management

Få en heltäckande översikt över aktuella jobb – inklusive relaterade kostnader – resurser och finansiell information, strukturerad i Deals som kan ha ett obegränsat antal undernivåer med Jobs, Service Contracts och till och med andra Deals.

DXC Business Intelligence for Microsoft

Informera om dagligt beslutsfattande och strategisk planering genom att dela verksamhetsinformation i nära på realtid från hela din verksamhet i intuitiva grafiska rapporter i Excel, som instrumentpaneler i Power BI, eller i ditt föredragna presentationsverktyg.

DXC Collaborate

Boosta personalens produktivitet med en professionell kunskapshanteringslösning som samlar in och strukturerar information från hela din organisation på en central plats för att möjliggöra effektiv datadelning och resultatrikt samarbete.

DXC Global Data Management

Ha ett ”one-company” tillvägagångssätt för processer kring datastyrning som möjliggör datakontroll, integritet och transparens i hela din organisation, samtidigt som du behåller agiliteten och flexibiliteten för att kunna möta behoven hos regionala och lokala företag.


Blåkläder rustar för expansion med modern IT-plattform från Microsoft

Den internationella klädproducenten byter ut sitt ERP-system för att förstå verksamheten bättre och kunna fatta rätt beslut på vägen mot mer global framgång.

DXC Collaborate skapar samstämmighet hos Universal Robots

Universal Robots får effektivare arbetsflöden och ett bättre utnyttjande av företagets Microsoft-lösningar med DXC Collaborate.

Strategisk sparring kring IT skapar en spännande framtid för C.C. JENSEN

Världskänd oljefiltertillverkare gör arbetsprocesserna enhetliga och främjar det globala samarbetet med väl valda IT-lösningar.

Perspectives

Innovera och vinn med Industri 4.0-tekniker

Här har du information och inspiration som hjälper dig att planlägga hur du ska komma igång med innovationen kring Industri 4.0-tekniker i ditt företag.

Därför bör du använda Microsoft HoloLens

En av de mest mogna Industri 4.0-teknikerna är HoloLens. Mixed reality-glasögonen reducerar nertiden, ökar dina anställdas produktivitet och uppgraderar personalstyrkans kompetens.

Utnyttja möjligheterna med Industri 4.0 i processindustrin

Få svar på var de största möjligheterna med Industri 4.0 finns i din bransch och vilka konkurrensfördelar ni kan frambringa med de banbrytande teknikerna.

DXC Practice for Microsoft Business Applications

Omvärdera, förenkla, modernisera och accelerera ditt företag med agila, molnbaserade lösningar, flexibla managed service-tjänster samt branschledande kundtjänst, support och rådgivning.

Möt vårt team