Hoppa till innehåll

Tillverkning

DXC hjälper ditt tillverkningsföretag att optimera era IT-system, förenkla och automatisera arbetsprocesser och förbereda er för framtiden med Industri 4.0.

#2
som global Dynamics 365-partner
30+
års erfarenhet av tillverkningsindustrin
20.000+
Microsoft-utbildade DXC-specialister
30-40%
kostnadsreduktion för IT-implementering

Optimera och automatisera dina affärssystem och processer för att vara redo för Industri 4.0.


Skapa mer motståndskraftiga, transparenta och kostnadseffektiva leveranskedjor med intelligent och datadriven tillverkning.


Bygg framtidens produktiva, intelligenta fabrik med industriell IoT, molnet, AI och mixed reality.


Stärk dina medarbetares digitala kompetens och öka kundnöjdheten med nya digitala upplevelser.

Utnyttja möjligheterna

Med utgångspunkt i Microsoft Dynamics-plattformen levererar vi innovativa IT-lösningar med den snabbhet, smidighet och omfattning du behöver för att kunna producera mer effektivt och få ut mer av din teknikinvestering. 

30+ års erfarenhet av din bransch  

DXC:s standardiserade och molnbaserade lösningar specifika för tillverkningsindustrin bygger på omfattande branscherfarenhet och ett skarpt öga för de kritiska processer som är kärnan i din verksamhet. Så har det varit i mer än tre decennier.

Våra starka lokala och globala kompetenser gör att vi kan hjälpa dig med allt från evaluering och implementering till löpande drift, optimering och strategisk planering för framtiden. 

Vi är en av Microsofts största partners 

Vi är den näst största Microsoft Dynamics-partnern i världen, vilket ger dig tillgång till fördelarna med 30 års nära samarbete som strategiska partners. Vi har produktkunskap, erfarenhet och ligger i framkant när Microsoft presenterar de senaste lösningarna.

Så jobbar vi

Vår erfarenhet och kunskap är strukturerad i ”industry templates”, vilka är implementerings- och driftsmodeller baserade på standardprocesser och bästa praxis i branschen.

Det ger oss ett systematiserat och effektivt sätt att förstå era behov, så att vi hittar rätt lösning för er verksamhet. Därmed görs den övergripande implementeringen snabbare och med mindre risk för fel och överskridanden av budget eller tidsplaner.

Det erbjuder vi  

DXC erbjuder ett brett utbud av lösningar och tjänster för process-, projektinriktade samt diskreta tillverkare. De inkluderar bland annat BI, AI, IoT, machine learning, HoloLens, Power Platform-komponenter, Application Management Services och konsulttjänster.

Du får ett långsiktigt och hållbart samarbete, där vi ger dig och dina medarbetare den insikt, flexibilitet, kontroll och säkerhet som ni behöver för att skapa affärsnytta.

”Det öppna och flexibla system som vi implementerar kommer att hjälpa oss att möta den nya verklighet vi står inför.”

Sebastian Svärdebrandt
CIO, Nord-Lock 

Gör dig redo för Industri 4.0

Industri 4.0-tekniker förenklar och automatiserar dina processer så att du förblir konkurrenskraftig, men hur och var kan dessa tekniker skapa värde i din verksamhet?

Få svaren och inspirationen som hjälper dig att förbereda dig för innovation och planera din användning av smarta tillverkningstekniker.

Tjänster & lösningar

DXC Process Industries Solutions for Microsoft Dynamics 365

Kundernas stigande förväntningar, hård global konkurrens och strängare lagstiftning sätter din omsättning under press. DXC Process Industries Solutions erbjuder unika möjligheter att förenkla dina arbetsprocesser och optimera din verksamhet.

DXC Project Industries Solutions for Microsoft Dynamics 365

Projektinriktade tillverkningsföretag utmanas av förväntningar på kvalitet, konkurrenskraftiga priser och krävande leveransplaner. Vår lösning hjälper dig att uppfylla alla krav, så att du ökar kundnöjdheten och skapar en mer lönsam verksamhet.

DXC Project Industries Solutions for Microsoft Dynamics 365 Business Central

DXC Project Industries Solutions utökar standardfunktionalitet i Business Central med nyckelfunktioner som bland annat hjälper projektledare att få full kontroll och insikt i viktiga cockpits. Det möjliggör strömlinjeformade processer och mer lönsamma projekt.

Application Management Services

Det är resurskrävande att administrera system och daglig IT-drift i en dynamisk, ständigt körande tillverkningsverksamhet. Få mer tid till innovation och utveckling av ert digitala ekosystem genom att outsourca administrationen och driften.

Accelerera innovation med Microsoft Power Platform

Power Platforms intuitiva verktyg gör det möjligt att kringgå tunga IT-projekt och låta hela verksamheten skapa användardefinierade appar och automatisera en lång rad processer. Resultatet blir att ni kan öka produktiviteten och effektiviteten.

Business Intelligence

DXC:s lösningar och konsulttjänster inom Business Intelligence hjälper dig att få fram värdefulla data över hela verksamheten, som ni kan agera på och använda aktivt i er drift samt i era affärsprognoser och strategiska beslut.

Blåkläder rustar för expansion med modern IT-plattform från Microsoft

Den internationella klädproducenten byter ut sitt ERP-system för att förstå verksamheten bättre och kunna fatta rätt beslut på vägen mot mer global framgång.

DXC Collaborate skapar samstämmighet hos Universal Robots

Universal Robots får effektivare arbetsflöden och ett bättre utnyttjande av företagets Microsoft-lösningar med DXC Collaborate.

Strategisk sparring kring IT skapar en spännande framtid för C.C. JENSEN

Världskänd oljefiltertillverkare gör arbetsprocesserna enhetliga och främjar det globala samarbetet med väl valda IT-lösningar.

Perspectives

Innovera och vinn med Industri 4.0-tekniker

Här har du information och inspiration som hjälper dig att planlägga hur du ska komma igång med innovationen kring Industri 4.0-tekniker i ditt företag.

Därför bör du använda Microsoft HoloLens

En av de mest mogna Industri 4.0-teknikerna är HoloLens. Mixed reality-glasögonen reducerar nertiden, ökar dina anställdas produktivitet och uppgraderar personalstyrkans kompetens.

Utnyttja möjligheterna med Industri 4.0 i processindustrin

Få svar på var de största möjligheterna med Industri 4.0 finns i din bransch och vilka konkurrensfördelar ni kan frambringa med de banbrytande teknikerna.

DXC Practice for Microsoft Business Applications

Omvärdera, förenkla, modernisera och accelerera ditt företag med agila, molnbaserade lösningar, flexibla managed service-tjänster samt branschledande kundtjänst, support och rådgivning.

Möt vårt team