Plats:

Horsens, Danmark

Tjänster:

Applications

Dagligvarukedjan REMA 1000, som ägs av norska Reitan, grundades i Trondheim 1979. På den tiden hette verksamheten REMA 600 eftersom varorna som erbjöds var 600 till antalet. 1980 ändrades namnet till REMA 1000 (idag saluför företaget mer än 1000 varor), och i mitten av 90-talet expanderade kedjan till Danmark där de opererar som ett separat bolag med i skrivande stund 361 butiker och cirka 15 000 anställda.

När den danska delen av REMA 1000 ytterligare skulle digitalisera sig för att stödja verksamhetens innovation och tillväxt vände de sig till sin långvariga samarbetspartner DXC Technology. IT-utvecklingschefen hos REMA 1000 Danmark, Lars Ruben Hansen, berättar om fördelarna med att ha en långsiktig relation till samma IT-partner.

”Det handlar inte minst om ömsesidig förståelse och kännedom om de IT-lösningar som används. Det har varit fördelaktigt att ha en samarbetspartner som har en djupgående kunskap om vår verksamhet, för på så sätt kan vi snabbare ta fram användbara lösningar.”

Vikten av en IT-partner som bidrar med sparring, utveckling och drift

DXC Technology har i flera år varit en sparringpartner för REMA 1000 Danmark under deras digitala framåtskridande, med syftet att skapa nya affärsmöjligheter. IT-partnern har också supporterat, utvecklat, implementerat och driftsatt lösningar som är anpassade efter företagets förutsättningar, behov och önskemål, så att REMA 1000 ska kunna nå sina mål med att inkorporera kedjans värderingar och företagskultur i verksamheten. I grund och botten handlar det om hållbarhet, socialt ansvarstagande, miljöhänsyn samt att göra livet lättare för kunderna.

”Vi följer utvecklingen i samhället och försöker anpassa oss efter de behov kunderna har och kommer att få”, säger Lars Ruben Hansen.

Innovation som lönar sig

Att REMA 1000 tillmötesgår kunderna tydliggörs bland annat genom att de ger möjlighet att betala med de senaste digitala betalningslösningarna. Det har till den grad lönat sig då dagligvarukedjan har näst flest antal MobilePay-betalningar (motsvarigheten till svenska Swish) i Danmark. Och för att lyckas med den bedriften måste de digitala betalningslösningarna alltid fungera som de ska. Därför har REMA 1000-butikerna också en Point of Sale-lösning, vilken är utvecklad av DXC Technology och integrerad i DXC Payment Connector, som ser till att kassorna alltid kan hantera nya betalningssätt utan behov för oändliga implementeringar och anpassningar. Med DXC Payment Connector får REMA 1000 uppdateringar som säkerställer att deras betalningslösning alltid är aktuell, vilket i sin tur underlättar för både kedjan och kunderna.

Utöver att kassorna löpande genomgår en digital transformation, har DXC också utvecklat integrationen till en unik mjukvara för en betalningslösning och självskanningsapp som heter ”REMA Scan Selv”. Förhoppningen är att lösningen ska spara tid för både kunder och butikspersonal. Appen fungerar på så sätt att kunderna skannar varorna med den och betalar via mobilen. Lösningen började användas i april 2022 och förväntas vara implementerad i samtliga butiker i september 2022.

”Innan vi lanserade självskanningsappen körde vi tester på den i ett par utvalda butiker, och responsen vi fick från kunderna har enbart varit positiv”, betonar Lars Ruben.

Utmaning
Att underlätta driften för butiksägarna och anpassa sig efter kundernas behov
Lösning
Microsoft Dynamics NAV, Point of Sale, Payment Connector, sparring, digital utveckling och nya integrationer
Resultat
Bättre beslutsfattande, automatiserad och effektiviserad back-end samt mer kundfokus

DXC Technology bistår dessutom REMA 1000 Danmark med butikernas back-office-ERP i form av Microsoft Dynamics NAV vilket gör att varje enskild butiksägare (REMA 1000s affärsmodell är franchisebaserad) kan se och samla in data för bättre beslutsfattande, samt automatisera och effektivisera tidskrävande administrativt arbete och vara mer kundfokuserad.

”Våra system blir löpande uppdaterade med de lösningar som DXC erbjuder”, tillägger Lars.

Ett exempel på det är REMA 1000s online-plattform ”REMA 1000 med Vigo” – där kunder kan mötas och hjälpa varandra med inköp – som dagligvarukedjan önskade ny funktionalitet i. Genom sparring med och utveckling från DXC blev det möjligt att integrera Vigo-lösningen direkt i debitorlösning i kassorna. Konceptet med ”REMA 100 med Vigo” är att kunderna beställer dagligvaror online vilka sedan inhandlas av en registrerad köpare, som likväl kanske själv handlar, i en lokal REMA 1000-butik och levereras av köparen hem till beställaren.

Årets dagligvaruhandlare gör livet lättare för kunderna

Loyalty Group är en konsultbyrå och marknadsanalytiker som på årsbasis genomför opinionsundersökningar kring kundnöjdhet och lojalitet inom olika branscher i Danmark, Norge och Sverige. De tittar på parametrar som produkt- och servicekvalitet, värde för pengarna, image, omdöme, klagomålshantering och delar varje år bland annat ut en Loyalty Award. REMA 1000 Danmark har kammat hem förstaplatsen sex år i rad.

”Vi är skyldiga våra kunder ett stort tack för uppbackningen och priset, det gör oss mycket stolta och ger stor motivation hos våra 15 000 medarbetare – både i butikerna och i bakgrunden – som varje dag jobbar hårt och fokuserat på att ge våra kunder en god upplevelse. Den här förstaplatsen ger oss ännu mer motivation att fortsätta detta arbete”, säger kedjans inköps- och marknadschef Anders Rene Jensen, till Loyalty Group.

Vad är det REMA 1000 Danmark så framgångsrikt gör att de har lyckats hålla sig kvar på förstaplatsen sex år i rad? En god kundupplevelse i kombination med hållbarhet och socialt ansvarstagande är områden som de senaste åren blivit allt viktigare för detaljhandlare att kunna infria kundernas förväntningar kring. Så svaret kan vara värderingarna, företagskulturen och lyhördheten gentemot kunderna som Lars Ruben var inne på tidigare. Innovation och digitalisering kan vara ett annat, vilket de moderniserade butikskassorna och hemleveransappen Vigo är exempel på. Enligt IT-utvecklingschefen är kundnöjdheten ett kvitto på att helheten fungerar.

”Man kan inte peka på en sak och säga att det finns ett samband. Det handlar mer om det totala intrycket som kunderna får av företaget.”

Härnäst på inköpslistan

REMA 1000 Danmark ligger i startgroparna för att uppgradera både sitt affärssystem och kassorna i butikerna. Dagligvarukedjans egen inköpslista innehåller en modern affärslösning som på ett bättre sätt kommer tillgodose morgondagens behov.

”Vi förväntar oss att vi fortsatt kommer att investera i digitala lösningar, och om DXC har de bästa kompetenserna inom de relevanta områdena, blir de självfallet en del av lösningarna”, avslutar Lars Ruben Hansen med att säga om de framtida digitala investeringarna.

Huruvida REMA 1000 blir årets danska dagligvarukedja även 2022 återstår att se. Säkert är att företaget kommer fortsätta sin digitala utveckling utan att glömma att kundupplevelsen är det viktigaste. De förbereder sig för framtiden samtidigt som de gör livet lättare för kunderna. Det skulle med andra ord inte vara förvånande om REMA 1000 lyckas vinna priset för sjunde året i rad.

Fler kundberättelser

Uppdaterar...