Industry:

Manufacturing

Location:

Svendborg, Danmark

Services:

Applications

«Tidligere brukte selgerne masse ekstra tid, fordi de skulle jobbe fra flere forskjellige programmer og vinduer eller var nødt til å ha tak i en kollega for å få den nødvendige informasjonen. Nå kan selgeren primært jobbe i étt vindu, uten å skulle skifte frem og tilbake.»

Karina Dall Rasmussen prosjektleder, C.C.JENSEN.

«Vi hadde ikke en definert, global salgsprosess. Våre datterselskaper hadde delvis autonome prosesser og systemer. Det gjorde det vanskelig å dele kunnskap på tvers av selskapene,» sier prosjektleder Karina Dall Rasmussen fra C.C.JENSEN.

Dermed gikk store synergier tapt for produksjonsvirksomheten med hovedkontor i Danmark, forteller prosjektlederen.

«Vi er vant til å ha en god oversikt over ordrebøkene og våre historiske salgstall, men avrapporteringen av pipelinen skjedde manuelt i Excel på et månedlig møte. Det var ganske ressurskrevende å danne seg et overblikk over pipelinen på tvers av selskapene, hvilket gjorde at vi gjerne ville gå fra ’local to global’, hvor vi kan se alle våre master-dataer étt sted,» forklarer hun.

Selgerne jobbet også på forskjellige måter, fordi det var snakk om globale kunder og mange forskjellige segmenter, forteller Karina Dall Rasmussen. 

«Det gir utfordringer når man gjerne vil skalere forretningen og styre den på tvers. Med så mange forskjellige kulturer og selskaper er det viktig å ha et fellesspråk for salgsprosessen,» sier hun. 

Det har C.C.JENSEN nå, takket være det standardiserte salgssystemet Microsoft Dynamics 365 Sales med noen håndplukkede utvidelser på toppen, som tilsammen skaper mer uniforme arbeidsprosesser og fremmer samarbeidet i og utenfor organisasjonen. 

Selgerne får bedre oversikt og mer tid med nytt system 

Microsoft Dynamics 365 Sales gir den danske produsenten innsikt i og mulig styring av salgsprosessen, som de ikke hadde før. Nå har virksomheten et ekstra datasett med seg når de tar strategiske beslutninger om virksomhetens fremtid.

”Systemet skaper en rød tråd fra lead over salg til mersalg og kryssalg. Det forbedrer vår oversikt, hvilket gir den enkelte selgeren og ledelsen mulighet til å prioritere bedre, være mer fokuserte og strategiske. I tillegg forkorter det også tiden fra lead til ordre,” sier Karina Dall Rasmussen, som hadde ansvaret ved C.C. JENSEN for implementeringen av løsningen.

Hun har særligt ett godt og lavpraktisk eksempel på en klar forbedring i selgernes arbeidsdag:

«Tidligere brukte selgerne masse ekstra tid, fordi de skulle jobbe fra flere forskjellige programmer og vinduer eller var nødt til å ha tak i en kollega for å få den nødvendige informasjonen.

Nå kan selgeren primært jobbe i étt vindu, uten å skulle skifte frem og tilbake. Det kan f eks være direkte i Outlook eller i D365 Sales appen på en mobil enhet, hvor selgeren kan finne all relevant informasjon og data fra Dynamics 365 Sales, og foreta samtaler gjennom Microsoft Teams. Det gjør selgerne mer effektive, og sikrer registreringen av ny potensiell forretning i form av leads on the fly,» sier prosjektlederen.

Det gir produksjonsvirksomheten nye muligheter i markedet.

«Dynamics 365 Sales gir oss muligheten til å skalere opp etter behov. Vi kan visualisere våre data, hvilket optimerer forståelsen og formidlingen. Vi kan også automatisere prosessene omkring oppfølging av en kunde, og knytte flere apper til i etterkant, som gjør at vi blir flinkere til å bruke plattformen og våre data,» sier Karina Dall Rasmussen.

C.C. JENSEN er allerede i gang med å teste neste Dynamics app i rekken, som er Microsoft Dynamics 365 Customer Voice.

Oljefilterprodusenten er så dedikert til å få bedre innsikt i sine data om kundene og salget til dem, at de har kjøpt Power BI i tillegg. Løsningen hjelper med å kombinere, organisere og visualisere data fra både Customer Engagement og finans- og logistikksystemet på nye måter, så C.C.Jensen får større innsikt i den verdensomspennende forretningen.

Utfordring
C.C.Jensen hadde ikke en global salgsprosess. Dermed var det vanskelig å dele kunnskap og få en oversikt på tvers av virksomheten.
Løsning
Microsoft Dynamics 365 Sales, Power Apps Portal, SharePoint & DXC Collaborate & strategisk IT-sparring.
Resultat
Løsningene forbedrer oversikten, fremmer det globale samarbeidet og optimerer arbeidsprosessene.

C.C. JENSEN ervervet en del av løsningene på bakgrunn av strategisk sparring med og rådgivning av DXC. Hva ligger bak den beslutningen?

”Vi manglet en ressurs som kjenner CCJ-teamet samt vår forretning, og som ikke er begravd i driftsoppgaver. En løsningsarkitekt med evnen til å heve seg opp i helikopteret, utfordre oss på våre løsninger og optimere prosessene. Det behovet er løst nå med den strategiske sparringen med DXC,” sier Karina Dall Rasmussen.

Partene har et månedlig Architect Solution-møte. Her drøfter representanter fra Salg, Finans og IT sammen med DXC visjonene for virksomhetens fremtid. Emnene kan f eks være om strategien og IT-arkitekturen understøtter hverandre, om business casen for de enkelte investeringene fortsatt holder, eller om det har kommet nye og bedre løsninger underveis.

”DXC er ærlige. De tør å si nei til en oppgave hvis det finnes en annen og bedre løsning på en utfordring. Det hjelper oss mye, for vi har mer enn nok å gjøre,” sier hun.

Det tette samarbeidet er sammen med den strukturerte tilgangen til både visjonære og lavpraktiske drøftelser med på å gjøre så den sørfynske produksjonsvirksomheten holder seg i teten av sin bransje.

”Da vi alle var tvunget til å jobbe hjemme, var vi klare til å jobbe fra skyen fra dag 1. Det var ingen nevneverdige forsinkelser i håndteringen av kundehenvendelser eller leveringen av våre varer. Æren for det går til våre strategiske tiltak samt forskjellige teams, som gjennom de siste par årene har greid å få en velfungerende, moderne og professjonell IT-infrastruktur på plass,” sier hun og fortsetter:

”Visjon og implementering av systemer gjør det likevel ikke alene, så mye ros til medarbeiderne, som til den grad omfavnet forandringen med økt online samarbeid på tvers. Det har vært en fantastisk reise inntil videre – og vi har bare begynt.” slutter prosjektleder Karina Dall Rasmussen.

Les mer om DXCs tjenester og løsninger for produksjonsindustrien.

Flere kundehistorier

Updating items...